Història i Filosofia

HISTORIA

Cada un dels dies de la setmana eren destinats a cuidar una vinya, plantada a la dècada dels anys 40 per un pare i un fill amb tota la seva il·lusió. Eren temps difícils per tothom, però amb ganes de tirar endavant.

Aquells ceps americans semblava que era la solució per que la part productiva empeltada fos immune a la fil·loxera.

La costa de Vilafresca va ser la triada pels Tremp per plantar-hi la vinya, a mida que anaven talant arbres i fent la costa plana mitjançant marges amb parets de pedra, anaven plantant la vinya fins als 3 o 4 mil ceps.

Fins l’any 2008 que van cuidar la vinya de sol a sol, sortint de casa de negre nit, a peu i amb les eines necessàries per aquella jornada carregades a l’esquena, cap a la costa de Vilafresca pel dret. Amb un mocador al cap i treballant tota la vinya amb arpiots i sense ajuda de mitjans mecànics. Un home molt fort que fins els seus 80 anys va cuidar aquella vinya plantada amb el seu pare, costeruda i dura de treballar.

Durant dos anys la vinya va quedar abandonada, fins que un jove engrescat per un altre persona aficionada en aquest món, el febrer de 2010 vaig anar a parar aquella vinya, que tot i ser del poble, no havia vist mai.

Les varietats trobades van ser Sumoll, Malvasia, Pansera i Picapoll (de més a menys ceps).

La recuperació de la vinya és lenta però progressiva, amb la intenció que un dia pugui arribar a ser la vinya que era.

Actualment hi ha un miler de ceps de baixa producció, situats als plans i marges d’aquest coster situat a uns 475 metres d’alçada al límit entre el Bages i el Berguedà.

FILOSOFIA

Transmetre un entorn, un indret, una terra, unes olors, uns sons, un paisatge, un clima… amb un cep i un fruit que s’ha fet seu tots aquests valors i que volem que es transmetin el màxim possible amb el vi que elaborem any a any i que ens dona la vinya.

Mantenir, recuperar i divulgar la importància que va tenir aquesta zona vitivinícola i les seves varietats, a principis i mitjans del segle XX als voltants de Navàs al Bages.

Aficionat, amb ganes d’aprendre i compartir aquests resultats que només cuinem un cop a l’any.

Estima per la natura i respecte amb el medi aplicant les directrius per una agricultura ecològica.

Martí Just