Vinya Tremp

El conreu de la vinya té unes característiques especialment singulars. La vinya és una conreu clau de la dieta mediterrània especialment adaptat a terrenys rústics, de tal manera que juga un paper destacat en les estratègies de desenvolupament rural, en la fixació de població al territori i, per tant, en el necessari equilibri territorial.

La vinya és paisatge viu i dinàmic que identifica un territori, d’aquí, entre altres arguments, l’estreta vinculació de la vinya i del vi a un territori determinat. Al comprar vi de determinat origen estem apostant pel sosteniment d’un paisatge.

En termes mediambientals el cicle productiu de la vinya, amb la màxima activitat biològica a l’estiu, complementa i dona continuïtat al efecte embornal de CO2 dels conreus d’hivern.

El vi és sobretot cultura de plaer gastronòmic, quelcom que només troba sentit pels camins de la qualitat. Tots els matisos qualitatius d’un vi, sabor, color, olor, textura, etc són el resultat de combinar terreny, varietats, tecnologia i maneig. Copsar i gaudir de totes aquestes opcions gastronòmiques solament és possible des d’una orientació vers la diferenciació en qualitat. Al parlar de vi no podem usar el singular, cal referir-se en plural a múltiples productes identificables per la seves característiques pròpies.

De la mateixa manera que un bon vi ha de reposar, la vinya requereix una mirada allunyada de les presses. Les decisions sobre la vinya i el vi han de tenir un marc temporal dilatat per a concretar-se i desenvolupar-se. No és casualitat que fos a Catalunya on es va implantar el contracte de rabassa morta. Des de segles que se sap que la vinya vol estabilitat i durada. El control d’oferta que realitzen els drets de plantació de vinya pot donar aquesta estabilitat.

Catalunya és terra de vins, és la segona Comunitat Autònoma en producció a Espanya. El destí de la seva producció és bàsicament per a vins i caves amb denominació d’origen i qualitat, tant és així que mentre es produeix prop d’un 9% dels vins espanyols, s’aporta, no obstant, un 20% dels vins de qualitat. La seva vàlua és reconeguda internacionalment tal com expressa el seu gran potencial exportador.

Però la història del vi ens ve de molt lluny. El vi i els alcohols eren des de segles el producte d’exportació de Catalunya, aquell que permetia comprar a fora allò que no es podia produir o no es podia fer d’una forma avantatjosa. L’historiador Pierre Vilar explica que ja a finals del segle XVII eren reconeguts a Europa els aiguardents provinents dels alambins de Catalunya, fins al punt que més tard relaciona aquest comerç amb la futura industrialització de Catalunya.

Avui la vinya segueix sent un conreu essencial per Catalunya i una realitat imprescindible de la nostra cultura i del nostre paisatge. Des d’una norma europea precipitada i elaborada quan encara no érem prou conscients de les dificultats que poden esdevenir darrera d’uns mercats alimentaris desregulats no es pot posar en perill aquest patrimoni. Un patrimoni que no és només de Catalunya sinó del nostre entorn mediterrani i de la ma de la dieta mediterrània, patrimoni de tota la humanitat.

 

http://www.cupatges.cat/noticia/1230/catalunya/drets/plantacio/vinya